نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین

نام فعلی مکان جغرافیایی :   ترکستان شرقی سمت کاشغر و ختن

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

چین: کشوری در شرق و مرکز آسیا که پرجمعیت ترین و از نظر وسعت سویمن کشور جهان است. یکی از کهن ترین تمدن های تبشری است و آغاز تاریخ آن به هزارۀ دوم پیش از میلاد می رسد نام این کشور بزرگ و کهنسال آسیا به فراوانی در شاهنامه به صورت های چین، چینستان، چین دز، دریای چین، چین و ماچین… آمده است. اما در شاهنامه غرض از چین عمومأ بخش شمال غربی آن، یعنی ولایات مجاور ترکستان، یعنی همان ترکستان شرقی و حدود کاشغر و ختن است. در عوض چین بزرگ در متون ایرانی به ماچین (مهاچین = چین اصل، چین بزرگ شهرت داشته است .

قبلی «
بعدی »