نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پاریاب

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت شمال شرقی افغانستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

پاریاب صورت آغازین و فارسی شهری است که معرب آن فاریاب است در فرهنگ نظام در معنی فاریاب آمده است: در سنسکریست پردور گشتن است فارسی محرف پری است و آب، آپ به معنی خودش و معنی مجموع آب دور زننده است.

با این که شهر پاریاب در مسیر شاهراه مرو، مرورود طالقان به بلخ و نیز بر سر راه طالقان به آموی و خوارزم بوده نام آن تنها یک بار در شاهنامه آمده است آن هم در داستان یازده رخ و نامۀ پیران ویسه به گودرز برای مصالحه و تعیین مرزهای ایران و توران

دگر طالقان شهر تا پاریاب          همیدون رو از بلخ تا اندراب

فاریاب در قرون آغازین اسلامی شهری مهم در فاصلۀ ۴ منزلی شمال شرق طالقان بوده و اغلب جغرافی دانان به معرفی آن پرداخته اند.  این شهر که زادگاه ظهیرالدین فاریابی شاعر بوده بعد از دوره مغول کم رونق و جایی نسبتا خرد با باغ و بوستان معرفی میشود و در سدههای اخیر به کلی ویران می.گردد بارتلد آبادی دولت آباد در نیمه راه کنونی میمنه به اندخوی را محل شهر فاریاب پیشین دانسته و لسترنج هم خیرآباد را که جنوب دولت آباد قرار دارد با شهر فاریاب قبلی منطبق دانسته است. فاریاب اکنون به یکی از خرده ولایات شمال شرقی کشور افغانستان با مرکزیت شهر میمنه مرکز گوزگانان پیشین اطلاق میشود.

قبلی «
بعدی »