نام و نام خانوادگی : پارسا عباس زاده

سال تولد : ۱۳۸۸

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۷

استان و شهر محل زندگی :استان خراسان رضوی ، شهر مشهد

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : سیاوش باقریان

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس صفحه اینستاگرام : Parsa_abbaszadeh88

توضیحات : پارسا عباس زاده شاهنامه خوان ، عضو گروه فرهنگی هنری واسپوهران ایران شاخه توس

قبلی «
بعدی »