پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان کاموس کشانی

عنوان این بخش  : پادکست شاهنامه بخوانیم – داستان کاموس کشانی

 

نام پادکست : شاهنامه بخوانیم

منبع اشعار : بر اساس نسخه فلورانس ، تصحیح جلال خالقی مطلق

گوینده و خوانش اشعار : مینا منصوری والا ( کتایون )

قبلی «
بعدی »