در سوگ‌ بزرگان

گرامیداشت استاد محمد علی اسلامی ندوشن

در سوگ‌ استاد خطیبی – گفتم که نه‌ وقت سفرت بود