شاهنامه به روایت استاد امیر صادقی

نام برنامه : شاهنامه به روایت استاد امیر صادقی

نوع برنامه : تفسیر و تحلیل ابیات شاهنامه ،  آموزش شاهنامه خوانی با لحن

محل برگزاری : شبکه اجتماعی کلاب هاوس

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

لینک کلاب در کلاب هاوس : ورود به کلاب

برگزار کنندگان دوره : سید حسین احمدی ، محمدرضا سعیدی ، علی دهگانپور

اساتید برگزار کننده : علی دهگانپور ، استاد امیر صادقی

تاریخ اولین جلسه :  : سوم آذر ماه ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : برنامه در حال برگزاری است .

روز های برگزاری برنامه  : دوشنبه و چهارشنبه  از ساعت ۹ شب الی ۲۲:۳۰ به وقت ایران