نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : همدان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  همدان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

همدان با همه اهمیتی که این شهر در تاریخ ،ایران خصوصاً در دوره مادها داشته از آن تنها یک بار در پادشاهی هرمزد نوشین روان ساسانی و اختلاف او با پسرش خسروپرویز یاد شده است

بیاورد آیین گشسپ آن سپاه               همی راند چون باد لشکر به راه

بدین گونه تا شهر همدان رسید              به جایی که لشکر فرود آورید

همدان اینک مرکز استانی به همین نام در شمال غرب ایران است و به سبب شهرتی که دارد از معرفی شدن بی نیاز است.

قبلی «
بعدی »