نام و نام خانوادگی : نیکو حشمت

سال تولد : ۱۳۹۱

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۸

استان و شهر محل زندگی : استان اصفهان ، شهر قهدریجان

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا ) ، روایتگری شاهنامه ( شعر ، اجرا ، داستان )

آدرس اینستاگرام : Nikoo.heshmat.1391

آدرس ایمیل : Yeganeh.h.1400@gmail.com

قبلی «
بعدی »