نام و نام خانوادگی : نیایش مرادی

سال تولد : ۱۳۹۰

سال شروع فعالیت : ۱۳۹۷

استان و شهر محل زندگی :استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : کانون پرورش فکری ، نیوشا مرادی

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

 

 

قبلی «
بعدی »