نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی)

عنوان: نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی)

نویسندگان: مهدی ممتحن / روح الله مظفری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت / دانش‌آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ علمی – پژوهشی مطالعۀ ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ ۹

چکیده مقاله:

عنوان فارسی:فردوسی از نامورترین حماسه سرایان دنیا و از افتخارات زبان فارسی است که در اشعار خود از تاریخ ایران باستان و اعتقادات و باورهای کهن ایرانی بهره ها جسته و اثری بزرگ با نام شاهنامه خلق کرده است.جستار حاضر، نگاهی تطبیقی به اثر جاودانه این شاعر پارسی گوی و حماسه هومر -شاعر نابینای یونانی- است. شاید در اولین نگاه، حماسی بودن این دو اثر نمایان تر باشد؛ اما با نگاهی عمیق‌تر، می توان دیدگاه برابر و متفاوت میان آن دو را بررسی کرد، که همین مطلب، مدار اصلی این نوشتار است.در این مقاله سعی شده است در حد امکان، از تفاوت هایی که در اندیشه این دو شاعر دیده می شود، به ابعاد شخصیتی، نوع تفکر و همت آن دو پی برده و در این راستا نتیجه ای بی طرفانه گرفته شود.چکیده عربی:یعتبر العالم الإیرانی الشهیر فیض کاشانی، من نوابغ عصره وکانت له الید الطولی فی مجال الأدب والعرفان إلی جانب تضلعه من مختلف العلوم النقلیه والعقلیه. خلّف هذا العالم دیوانا یکثر فیه المضامین الحکمیه والعرفانیه والتوحیدیه التی تستمد جوهرها من القرآن الکریم والأحادیث الشریفه.یهدف هذا المقال إلی دراسه مدی تأثر دیوان فیض کاشانی بالأمثال القرآنیه ومن هذا المنطلق یقدّم للقارئ الأبیات التی تتحلّی بها ثم تأتی تلک الأمثال ذیل الأبیات المستخرجه وأخیرا یناقش المقال مواضع استخدام تلک الأمثال ووجوه الأغراض العملیه المترتبه علیها. ومن الواضخ أن الأمثال المستخدمه فی هذا الدیوان تم إتیانها وفقا لترتیب السور القرآنیه وعدد الآیات.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, حماسه, هومر, ایلیاد, ادیسه, شعر

دریافت مقاله: نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی)

قبلی «
بعدی »