نوروز نامه خوانی

 

نام برنامه : نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام )

کلاب برگزار کننده : ادبیات کهن

الگو و روش برگزاری : خواندن متن ، تحلیل و توضیح توسط حاضرین در برنامه و اساتید

برگزار کنندگان : کیارش محمدی ، سید حسین احمدی

اساتید برنامه : نازیلا خلخالی

با حضور افتخاری اساتید برجسته : تیمور کرمی ، علی علیزاده ، پاشا مجیدی ، علی دهگانپور

تاریخ اولین جلسه :  : هجدهم آذر ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : هشتم بهمن ماه

روز های برگزاری برنامه  : پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ شب ( اختتامیه این برنامه در روز جمعه هشتم بهمن ماه ، ساعت ۱۰ شب برگزار شد )

 

دریافت فایل نوروزنامه. تصحیح مجتبی مینوی، ویرایش فنی : نازیلا خلخالی : دانلود نوروز نامه – ویرایش فنی نازیلا خلخالی

 

 

فایل های صوتی جلسات برگزار شده

فایل صوتی جلسه نخست :  سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی – جلسه نخست :  ( هجدهم آذر  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه دوم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام )  – جلسه دوم :  ( بیست و پنجم آذر ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه سوم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام ) – جلسه سوم :  ( دوم دی ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه چهارم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام ) – جلسه چهارم :  ( نهم دی ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه پنجم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام ) – جلسه پنجم :  ( شانزدهم دی ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه ششم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام ) – جلسه ششم :  ( بیست و سوم دی ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه هفتم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام ) – جلسه هفتم :  ( سی ام دی ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه هشتم :  نوروز نامه خوانی ( منسوب به خیام ) – جلسه هشتم :  ( هشتم بهمن ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )