نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نهروان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نهروان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

نهروان این شهر که در مسیر شاهراه بزرگ عراق به ایران و خراسان به فاصلۀ یک منزلی شمال شرق بغداد واقع بوده از زمان ساسانیان نامش وارد شاهنامه شده است.

بیامد شهنشاه تا نهروان            خرد پیرو بیدار و دولت جوان

در پادشاهی خسروپرویز هم ده بار نام نهروان آمده است. در این ،محل از زمان ساسانیان آب راه های بین رود سیروان تا رود دجله وجود داشته است و نام نهروان را به همین سبب بر آن نهاده اند. نهروان محل جنگ حضرت علی (ع) با خوارج در سال ۳۸ هجری نیز بوده و به همین سبب شهرت بیشتری یافته است نهروان بین بغداد و شهر بعقوبه کشور عراق بوده و از سده هفتم رو به ویرانی نهاده است. اکنون شهرکی نوساز به این نام در آن حدود است.

قبلی «
بعدی »