نمایش صوتی شاهنامه – آخرین نبرد

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – آخرین نبرد

مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و پنجاه و چهار دقیقه

توضیحات : «اسفندیار» پهلوانی رویین تن و پیروزمند در نبردهاست که پدرش «گشتاسب شاه» وعده ی پادشاهی به او داده است. رسیدن او به شاهی مشروط به انجام کاری است که پدر از او خواسته، اما عملی شدنش ناممکن است.اسفندیار ناگزیر است برای رسیدن به پادشاهی، بزرگترین پهلوان ایران زمین را مطیع خود سازد و او را دست بسته روانه ی دربار کند.

اسفندیار در نبرد خود با رستم، اول بار او را بر زمین می افکند، اما به او مهلت می دهد. دلاور باتجربه، با مهلت ستاندن از پهلوان جوان، از مهلکه می گریزد و با کمک پدر و چاره جویی از سیمرغ، آگاه می شود دو چشم اسفندیار آسیب پذیر است. پس برای بار دوم به رزمگاه می آید و تیر را، مستقیم، به سوی چشمان اسفندیار نشانه می گیرد.

چنین گفت رستم به اسفندیار – که کردار ماند ز ما یادگار

کنون داده باش و بشنو سخن – ازین نامبردار مرد کهن

اگر من نرفتی به مازندران – به گردن برآورده گرز گران

کجا بسته بد گیو و کاوس و طوس – شده گوش کر یکسر از بانگ کوس

 

کارگردان : جواد پیشگر

ترجمه / اقتباس شنیداری : رضا جابر انصاری

تهیه‌کننده رادیویی : ماهداد توکلی

سردبیر رادیویی : نادر برهانی مرند

افکتور : فرشاد آذرنیا

صدابردار : علی حاجی نوروزی

بازیگران : صفا آقاجانی , محمد عمرانی , احمد شمس آصف , عبدالعلی کمالی , ایوب آقاخانی , رضا عمرانی , علی زرینی , سلمان خطی , رحمان باقریان , رامین پورایمان , احمد گنجی , مهدی نمینی مقدم , محمد یگانه , احمد آقالو

قبلی «
بعدی »