نقد و بررسی کتاب: شاهنامه ازدستنویس فلورانس

عنوان:  نقد و بررسی کتاب: شاهنامه ازدستنویس فلورانس

نویسنده: دکتر عزیزالله جوینی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱

منبع: نقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی

چکیده مقاله:

نشست نقدو بررسی کتاب شاهنامه از دستنویس فلورانس با حضور مولف کتاب دکتر عزیزالله جوینی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۷ در محل سالن اندیشۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. این نشست تخصصی با حضور استادان و دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی برگزار شد

کلمات کلیدی: شاهنامه, نسخه دستویس, فلورانس

دریافت مقاله:  نقد و بررسی کتاب: شاهنامه ازدستنویس فلورانس

قبلی «
بعدی »