شاهنامه نسخه کزازی

عنوان: نسخه کزازی مشهور به نامه باستان

بانی: جلال‌الدین کزازی

تاریخ چاپ: ۱۳۷۹-۱۳۸۷ هجری شمسی

محل چاپ: تهران

تعداد جلد: ۱۰ جلد

توضیحات اثر:

نامه باستان، کاملترین شرح شاهنامۀ فردوسی است و ویرایشی از چندین چاپ شاهنامه است که به کوشش میرجلال الدّین کزّازی فراهم آمده است. این ویرایش شاهنامه، در ۹ جلد و توسط انتشارات سمت در سال های (۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۷) چاپ شد. این مجموعه با گزارش ابیات شاهنامه، شرح و به ویژه ریشه شناسی لغات همراه شده است. مبنای این ویرایش شاهنامه، عکس دو نسخه فلورانس، حاشیه ظفرنامه و متن چاپ های کلاله خاور، دبیر سیاقی، ژول مول، مسکو و جیحونی بوده است.

 

قبلی «
بعدی »