شاهنامه نسخه ژول مول

نسخۀ ژول مول

عنوان: نسخۀ ژول مول

بانی: دانشمندی فرانسوی ژول مول

تاریخ چاپ: ۱۸۳۷ تا ۱۸۷۸ میلادی

محل چاپ: پاریس

نوع چاپ: حروف سربی

تعداد صفحات: نامعلوم

تعداد نگاره ها: بدون تصویر

نوع خط: به زبان فرانسوی

اندازه: رحلی سلطانی

تعداد جلد: هفت جلد

توضیحات اثر:

بیش از هفت سال از انتشار طبع ماکان نگذشت که چاپ مهم و مشهور دیگری توسط دانشمندی فرانسوی موسوم به ژول مول J.Mohl در پاریس منتشر شد. چاپ ژول مول در سال های ۱۸۳۷تا ۱۸۷۸، در هفت مجلد به قطع بزرگ سلطانی، با کاغذ عالی و چاپی ممتاز انتشار یافت. مول در این تصحیح از سی وپنج نسخه بهره گرفت که کهن ترین آن مورّخ ۸۴۴ هـ.ق است. کار بر روی این تعداد نسخه با شمار زیادی از نسخه بدل ها، بسیار دشوار بود، به همین دلیل مول حدود چهل سال برای این چاپ وقت صرف نمود. مول در سال ۱۸۷۶ درگذشت و تنها به نشر شش جلد از کار سترگ خود توفیق یافت به همین دلیل جلد پایانی، یعنی جلد هفتم، از طرف شاگرد وی باربیه دومینار در سال ۱۸۷۸ به چاپ رسید. چاپ مول به دلیل دیگری هم اهمیت دارد و آن همراه کردن ترجمه فرانسه با متن شاهنامه است، به این صورت که ترجمه فرانسه اشعار در مقابل هر صفحه از متن شاهنامه قرار دارد. نسخه مول در چاپخانه پادشاهی به عنوان مجموعه شرقی نسخه های چاپ شده کتابخانه پادشاهی به چاپ رسید. چاپ مول در سال ۱۳۴۴و ۱۳۵۳ به صورت عکسی (ولی در قطع جیبی) به سرمایه  سازمان کتاب های جیبی در تهران انتشار یافته است.

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد اول : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد دوم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد سوم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد چهارم: دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد پنجم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد ششم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ژول مول – جلد هفتم : دانلود مستقیم

 

قبلی «
بعدی »