شاهنامه نسخه چاپخانه مشهدی حاج آقا

نسخه چاپخانۀ مشهدی حاج آقا

عنوان: نسخه چاپخانۀ مشهدی حاج آقا

بانی: کربلای تقی

تاریخ چاپ: ۱۲۷۵ هجری قمری

محل چاپ: تبریز

نوع چاپ: سنگی

تعداد صفحات: ۸۱۷ صفحه

تعداد نگاره ها: ۵۷ مجلس

نوع خط: نستعلیق

بر اساس خط: عسگربن حسین بیگ اردوبادی

اندازه: رحلی

تعداد جلد: چهار جلد

توضیحات اثر:

خط نستعلیق؛ قطع رحلی ابعاد متن ۵/۱۶× ۵/۲۹ سانتیمتر در ۶ ستون و ۲۹ سطر جدول‌بندی شده است. جلد مقوایی با روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودی؛ آرایش تصاویر سرلوح دیباچه منقوش به تصویر انسان و سایر تصاویر سیاه وسفید، صفحه آغاز متن اصلی نیز دارای سرلوح و کتیبه و جدول.

کتاب در ۴ جلد آمده و دارای دیباچه مفصلی در ۱۸ صفحه از مصحح کتاب می باشد . مصحح در این دیباچه به ذکر مشخصات نسخه های متفاوت از شاهنامه فردوسی را که دیده و با هم مقایسه و تصحیح کرده پرداخته و در انتهای دیباچه ابیاتی را که فردوسی در هجو سلطان محمود سروده را آورده است. ملحقات وفرهنگ الفاظ در انتهای نسخه آمده است . نسخه به خط نستعلیق خوشنویس مشهور عسکر اردوبادی است که یکی از کاتبان پرکار دوره قاجاریه بوده و کتب متعدد چاپ سنگی را کتابت نموده است. این چاپ از چاپهای کارخانه مشهدی حاجی آقاست و در سال ۱۲۷۵ در تبریز طبع شده است. همانطور که در مقدمه نسخه آمده آن را از روی چاپ ترنر ماکان و مقابله با شش نسخه دیگر نوشته و طبع کرده است. این شاهنامه مصور و شش ستونی و با جدول بندی و توسط استاد ستار تصویرنگاری شده که یکی از تصویرگران به نام دوره قاجار بوده و چندین نسخه دیگر چاپ سنگی را نیز تصویرنگاری نموده است.

 

 

 

قبلی «
بعدی »