شاهنامه نسخه پرویز اتابکی

نسخۀ پرویز اتابکی

عنوان: نسخۀ پرویز اتابکی

بانی: پرویز اتابکی

تاریخ چاپ: ۱۳۷۸ هجری شمسی

محل چاپ: تهران

تعداد جلد: چهار جلد

توضیحات اثر:

در سال ۱۳۷۸ شادروان پرویز اتابکی، شاهنامه ای که حاصل مقابله ۱۲ نسخه بود، منتشر کرد. طبق مقدمه مصحّح، در چاپ این شاهنامه،از چاپ عکسی دست نویس فلورانس، ترجمه بنداری، غرر اخباری ثعالبی و چندین چاپ دیگر استفاده شده است. امّا چاپ مذکور، چاپ انتقادی به معنای اصطلاحی نیست و با چاپ ژول مول مطابقت بیشتری دارد.

قبلی «
بعدی »