شاهنامه نسخه مهدی قریب و محمد علی بهبودی

نسخۀ مهدی قریب و محمد علی بهبودی

عنوان: نسخۀ مهدی قریب و محمد علی بهبودی

بانی: مهدی قریب و محمد علی بهبودی

تاریخ چاپ: ۱۳۷۳-۱۳۷۵ هجری شمسی

محل چاپ: تهران

تعداد جلد: پنج جلد

توضیحات اثر:

در سال (۱۳۷۳ ـ ۱۳۷۵) مهدی قریب و محمدعلی بهبودی شاهنامه ای در پنج جلد چاپ کردند که به تعبیر خود ایشان نوعی ویرایش نسخه لندن / بریتانیا با استفاده از پنج دست نویس دیگر است. هدف از این چاپ، عرضه متنی به سامان از شاهنامه بود که نادرستی ها، بدخوانی ها و تصرّفات چاپ مسکو در آن راه نیافته باشد.

قبلی «
بعدی »