شاهنامه نسخه مهدی قریب

نسخۀ مهدی قریب

عنوان: نسخۀ مهدی قریب

بانی: مهدی قریب

تاریخ چاپ: ۱۳۸۶ هجری شمسی

محل چاپ: تهران

اندازه: وزیری

تعداد جلد: دو جلد

توضیحات اثر:

در سال ۱۳۸۶ استاد مهدی قریب، ویرایشی از شاهنامه  در دو جلد چاپ کرد. در این ویرایش از یازده دست نویس، چاپ مسکو، چاپ خالقی مطلق و ترجمه بنداری استفاده شده است. این ویرایش نیز، مانند چاپ مسکو و بنیاد شاهنامه، تابع ضبط نسخه اساس (بریتانیا / لندن) است.

قبلی «
بعدی »