نسخۀ مسکو

عنوان : نسخۀ مسکو

بانی: موسسه خاورشناسی و فرهنگستان علوم جماهیر شوروی

تاریخ چاپ: ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ میلادی

محل چاپ: مسکو

تعداد صفحات: نامعلوم

تعداد نگاره ها: بدون تصویر

بر اساس خط: ناشناس

تعداد جلد: ۹ جلد

توضیحات اثر:

مؤسسه خاورشناسی فرهنگستان علوم جماهیر شوروی، در سال ۱۹۵۰م عدّه ای از دانشمندان را به سرپرستی ی.ا. برتلس، و پس از وفات وی در ۱۹۵۷ به سرپرستی عبدالحسین نوشین، به تهیّه متنی علمی از شاهنامه گماشت. پس از یازده سال تلاش (از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱) متنی از شاهنامه در ۹ جلد فراهم آمد و در مسکو انتشار یافت. این تصحیح به شاهنامه چاپ مسکو معروف است.

شاهنامه چاپ مسکو، دارای چند ویژگی مهم است از جمله: استفاده از کهن ترین نسخه کامل شاهنامه ( نسخه لندن، مورّخ ۶۷۵) به عنوان دستنویس اساس، ذکر نسخه بدل ها، توجّه به ترجمه عربی بنداری. از این رو چاپ مسکو هنوز هم از چاپ های معتبر و علمی شاهنامه به شمار می آید. با این حال، این چاپ نیز دارای کاستی هایی است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: کم بودن تعداد دستنویس ها، پیروی از ضبط های نادرست نسخه اساس، کم توجّهی به منابع جانبی در تصحیح شاهنامه، برخی تشتّت های ناشی از تعدّد مصحّحان.

چاپ مسکو با حروف چینی جدید، رعایت شماره جلدها و صفحات متن اصلی، ترجمه مقدّمه و نوشته‌های روسی، افزودن پیوست ها و … به کوشش دکتر سعید حمیدیان در سال ۱۳۷۷ توسط نشر قطره تجدید چاپ شد.

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد اول : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو  – جلد دوم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد سوم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد چهارم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد پنجم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد ششم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد هفتم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد هشتم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه مسکو – جلد نهم : دانلود مستقیم

 

قبلی «
بعدی »