شاهنامه نسخه فولرس

نسخۀ فولرس

عنوان: نسخۀ فولرس

بانی: ایرانشناس مشهور آلمانی به نام فولرس استاد زبان فارسی در دانشگاه گیسن

تاریخ چاپ: ۱۸۷۷ تا ۱۸۸۴ میلادی

محل چاپ: لیدن

تعداد صفحات : نامعلوم

تعداد نگاره ها:  بدون تصویر

بر اساس خط: ناشناس

اندازه: رحلی سلطانی

تعداد جلد: سه جلد ناقص تا پایان داستان کشته شدن دارا

توضیحات اثر:

چهارمین چاپ مهم شاهنامه، حاصل تلاش دانشمند ایران شناس یوهان فولرس J. Vullers است. فولرس، آلمانی تبار و استاد زبان فارسی در دانشگاه گیسن بود. هم اوست که فرهنگ فارسی ـ لاتینی را تدوین کرد. فولرس پیش از این نیز، منتخباتی از شاهنامه را در سال ۱۸۳۳ چاپ کرده بود.

شاهنامه چاپ فولرس، در سال های ۱۸۷۷تا ۱۸۸۴، در شهر لیدن، با همکاری لندوئر Landauer، در سه مجلد منتشر شد. امّا این شاهنامه تنها تا داستان کشته شدن دارا را شامل می شود. اساس این چاپ، دو نسخه ماکان و مول است. اختلاف نسخ نیز در حواشی ضبط شده است.

چاپ فولرس، اساس شاهنامه چاپ بروخیم است. قسمتی از شاهنامه که فولرس به چاپ آن توفیق نیافت، به اهتمام سعید نفیسی به چاپ رسید (چاپ بروخیم، جلدهای ۷- ۱۰). امّا دو چاپ فولرس و بروخیم بر چاپ های ماکان و مول چیزی نمی افزایند. سه طبع ماکان، مول و فولرس، سال های متمادی مرجع و مأخذ شاهنامه پژوهان بود. فریتزولف F.Wolff نیز در تدوین فرهنگ لغات شاهنامه، این چاپ ها را اساس کار خود قرار داد.

 

 

قبلی «
بعدی »