شاهنامه نسخه بروخیم

نسخۀ بروخیم

عنوان: نسخۀ بروخیم

بانی: کتابفروشی بروخیم

تاریخ چاپ: ۱۳۱۵هجری شمسی

محل چاپ: تهران

نوع چاپ: حروف سربی

تعداد نگاره ها: ۱۰۰ مجلس

تعداد جلد: ده جلد

توضیحات اثر:

در پی تذکّر ریپکا و زنده یاد استاد مینوی درباره نبود چاپ مناسبی از شاهنامه، در هزارمین سال تولّد فردوسی چاپ جدیدی از شاهنامه با سرمایه  کتاب فروشی بروخیم انتشار یافت. دوره  ده جلدی چاپ بروخیم، که از بهترین چاپ های شاهنامه به شمار می رود، در سال ۱۳۱۵ خاتمه یافت. اساس بروخیم، چاپ فولرس است، امّا از آنجا که چاپ فولرس، فقط تا انتهای داستان دارا را دربرمی گیرد، در چاپ بروخیم، از چاپ های ماکان و مول نیز استفاده شده است. جلد اول چاپ بروخیم تصحیح مجتبی مینوی، جلدهای ۲ تا ۵ تصحیح عباس اقبال، جلد ششم تصحیح سلیمان حییم و جلدهای ۷-۱۰ تصحیح سعید نفیسی  است. چاپ بروخیم با یک صد پرده از نقش های قلم درویش پرورده ایران مزیّن شد. این تصاویر، با آن چه در نگارگری ها و نقاشی های قهوه  خانه ای شاهنامه به طور سنّتی دیده می شد تفاوت عمده دارد و نوعی تجدّدگرایی در مصوّرسازی شاهنامه به شمار می‌آید.

شاهنامۀ چاپ بروخیم برپایۀ تصحیح یوهان فولرس چاپ شده و در آن به اختلافات با دو تصحیح متعلق به ترنر ماکان و ژول مل نیز اشاره شده‌است. انتقاد وارد بر شاهنامۀ چاپ بروخیم این بوده که این نسخه تصحیح جدید و مستقلی به شمار نمی‌آید.

قبلی «
بعدی »