شاهنامه نسخه اولیا سمیع

نسخۀ اولیا سمیع

عنوان: نسخۀ اولیا سمیع

بانی: آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی

تاریخ چاپ: جمادی الثانیه ۱۲۷۲ هجری قمری

محل چاپ: بندر معموره بمبئی

نوع چاپ: حروف سربی

تعداد صفحات: نامعلوم

تعداد نگاره ها: مصّور

نوع خط: نستعلیق

بر اساس خط:  اولیا سمیع ( محمد ابراهیم شیرازی مشهور به آقا

اندازه: رحلی

تعداد جلد: مشخص نشده

توضیحات اثر:

چاپ اولیا سمیع، مصوّر و به قطع رحلی بزرگ بود. طبقه نوشته ای که دارای رقم (امضا) کاتب است «حسب الفرمایش … عمده الاعاظم والاعیان … آقا محمدباقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل خلق ا… محمد ابراهیم الشهیر، آقا خلف مرحمت و غفران پناه ـ محمدحسین خان اولیا سمیع شیرازی در بندر معموره  بمبئی و در کارخانه  استادالمطبعین والمترسمین عبدالغفور مشهور به دادومیان ابن محمّد عبدا… دهایلی» در جمادی الثانیه  ۱۲۷۲ به انجام رسیده است. کاتب، در پایان نسخه، منظومه ای در سبب کتابت نسخه آورده است:

نویسنده  این  همایون  کتاب               چنین می سراید پس از اکتتاب

بگفتا چون تاریخ او خواستند               به   شه   نام   عالم   بیاراستند

ملک الشعرا بهار بر این چاپ یادداشت هایی را افزوده است. او در طول ۵۰ سال، مطالعاتی بر روی این نسخه انجام داد و یادداشت هایی بر آن نوشت. این یادداشت ها مطالبی سودمند را پیرامون مباحث واژگانی، دستوری، بلاغی و ادبی شاهنامه دراختیار می گذارد. در چاپی که به کوشش علی میرانصاری منتشر شد، یادداشت های بهار با شاهنامه چاپ بمبئی همراه شده است

 

قبلی «
بعدی »