شاهنامه نسخه لمسدن

نسخه چاپی لمسدن

عنوان: نسخه چاپی لمسدن

بانی: ماتیو لمسدن معّلم زبان های عربی و فارسی مدرسه فورویلیام کلکته

تاریخ چاپ: ۱۸۱۱ میلادی

محل چاپ: کلکته

نوع چاپ: حروف سربی

تعداد صفحات: ۷۲۲ صفحه،

نوع خط: خـط نستعلیق

بر اساس خط: ناشناس

اندازه: رحلی

تعداد جلد: یک جلد

توضیحات اثر:

نخستین چاپ رسمی شاهنامه، توسط ماثیو لمسدن M.Lumsden انتشار یافت. لمسدن معلّم زبان های عربی و فارسی مدرسه فورویلیام کلکته بود. او در سال ۱۸۱۱ نخستین جلد شاهنامه را با حروف سربی درشت، به خط نستعلیق، در ۷۲۲ صفحه رحلی و همراه با مقدمه انگلیسی به چاپ رساند. در عنوان انگلیسی چاپ لمسدن، حرف U به جای حرکت کسره «اَ» استعمال شده است، چنان که نام کتاب «شاه نامو» خوانده می شود. او با کمک چندتن از ادبای هند، بیست و هفت نسخه از شاهنامه را مقابله کرد که کهن ترین آن مورّخ ۸۲۱-۸۲۲ است. امّا نحوه  استفاده  از نسخه ها و مشخصات آن ها را ذکر نکرده است. لمسدن در صفحه عنوان کتاب، یادآور شده که شاهنامه را در هشت مجلّد به طبع خواهد رسانید، ولی به سبب کوتاه شدن کمک مالی دولت هند، به اتمام کار توفیق نیافت و تنها جلد اول را منتشر کرد. چاپ لمسدن از نظر علمی مقام والایی نیافت.

قبلی «
بعدی »