شاهنامه نسخه ماکان

نسخه ماکان

عنوان: نسخۀ ماکان

بانی: ترنر ماکان صاحب منصب نظامی انگلیسی

تاریخ چاپ: ۱۸۲۹ میلادی

محل چاپ: هند

نوع چاپ: حروف سربی

تعداد صفحات: نامعلوم

تعداد نگاره ها: بدون تصویر

نوع خط: خـط نسخ

بر اساس خط: ناشناس

تعداد جلد: چهار جلد

توضیحات اثر:

نخستین چاپ کامل شاهنامه طبع دوره  کامل شاهنامه، نخستین بار در سال ۱۸۲۹ و توسط ترنر ماکان انجام شد. ماکان یک صاحب منصب نظامی انگلیسی بود که در هند خدمت می کرد. چاپ ماکان، در چهار مجلد، با حروف سربی و به خط نسخ انتشار یافت. در ذیل صفحه  عنوانِ این کتاب، دو بیت در مدح فردوسی آمده است:

سکّه ای کاندر سخن فردوسی توسی نشاند                   تا نپنداری که کـس از جمله انسـی نشاند

اول از بالای کرســی بر زمین آمد ســخن                   او به بالا برد و بازش بر سر کرسـی نشاند

شاهنامه ترنر ماکان، اولین چاپ کامل و معتبری بود که در دسترس قرار گرفت. ماکان در انتهای متن شاهنامه، داستان ها و روایت های الحاقی (نظیر بخش هایی از گرشاسپ نامه، داستان رستم و کک کوهزاد و روایاتی از برزونامه) را نیز افزود. علاوه براین لغت نامه ای را نیز به شاهنامه ضمیمه کرد. چاپ ماکان در جلد اول، با چاپ لمسدن مطابقت دارد ولی سایر قسمت ها حاصل مقابله  چندین نسخه دیگر است. مخارج مقابله نسخ را، دولت هند و هزینه طبع را نصیرالدّین حیدر، پادشاه اَوَده در هندوستان، پرداخت نمود.

 

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ماکان – جلد اول : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ماکان – جلد دوم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ماکان – جلد سوم : دانلود مستقیم

دانلود فایل Pdf شاهنامه نسخه ماکان – جلد چهارم : دانلود مستقیم

قبلی «
بعدی »