نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکران

نام فعلی مکان جغرافیایی :

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

مکران در این زمان به خطۀ ساحل اقیانوس هند و دریای عمان در جنوب غرب پاکستان و جنوب شرق ایران تقریباً در حد فاصل بندر کراچی پاکستان تا بندر چابهار ایران گفته می شود در شاهنامه نیز تقریباً همین ولایت ساحلی مکران خوانده شده است. نام آن را اولین بار در پادشاهی کیکاووس و داستان جنگ هاماوران می بینیم که عمده بخش های آن نامتعارف و کاملاً افسانه ای است

نکته حائز اهمیت قرار گرفتن نام‌ های توران و چین و مکران در کنار هم است که در پادشاهی کیخسرو و جنگ بزرگ وی با افراسیاب نیز تکرار شده است. اما در پادشاهی کیکاووس غرض آن است که شاه از توران و چین به مکران و از آنجا به زره مطلق (دریا) و از طریق کشتی به بربر رفته است. افراسیاب و کیخسرو نیز هنگام جنگ و گریز با هم همین طریق ترکستان به چین و مکران و سفر دریایی تا غرب ایران را پیموده اند.

در گذشته که استان سیستان و بلوچستان کنونی ایران جزء ولایت کرمان محسوب میشده مکران محدود بوده است از غرب به کرمان از شمال به بیابان های جنوب سیستان، از جنوب به دریای عمان یا زره و اقیانوس هند و از شرق به ولایت و حوضه آبریز رود سند اما عموم جغرافی نویسان سده های آغازین اسلامی مکران را ذیل نام سند معرفی کرده اند .

مکران چند شهر داشته که تیز بندر آن و در کنار دریا بوده و پنچپور هم مرکز آن محسوب میشده است که اینک با نام پنج گور در کشور پاکستان بریاست.

 

قبلی «
بعدی »