نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مولیان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  محله ای در بخارا

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

مولیان این نام که در اصل موالیان جمع مولایان به معنی غلامان است یکی از محله های سلطنتی شهر بخارا که امیر اسماعیل سامانی آن را برای غلامان ویژه اش ساخته بود. این شهر پر از باغ و بوستان و دارای جویی مشهور به نام جوی مولیان بود ، که محل دقیق و وضع فعلی آن محله را نشان داده اند رودکی هم در آن شعر مشهورش بوی جوی مولیان به همین محله اشاره داشته است.

به رغم این اطلاعات مصححان چاپ مسکو باری ولایت مهم مولتان هند را مولیان ضبط کرده اند آن هم در جایی که پیران ویسه در نامه ای به گودرز پیشنهاد می کند که مرزهای ایران و توران را مشخص کنند

قبلی «
بعدی »