نام و نام خانوادگی : مهران لطیفی ارفع

سال تولد : ۱۳۷۶

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۹

استان و شهر محل زندگی : استان همدان ، شهر همدان

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : موسسه دلباز

سبک اجرا شاهنامه :شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا ) ، نقالی ( طومار خوانی ) ، روایتگری شاهنامه ( شعر ، اجرا ، داستان )

قبلی «
بعدی »