معماری به روایت فردوسی

عنوان: معماری به روایت فردوسی

نویسنده: نفسیه سیده

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: خبرنگار مجله منظر

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع: مجلۀ منظر شمارۀ ۲۵، زمستان ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

این مقاله گزارشی است که توسط خانم نفیسه سیده سیزدهمین کارگاه نظریه های نو در آستانۀ شب یلدا و همزمان با تولید دکتر علی اکبر سرافراز برگزار شد. سخنرانان این جلسه دکتر علی اکبر سرافراز پیشکسوت باستانشناسی ایران و سرکار خانم مهین بانو اسدی شاعر و نویسنده پژوهشگر ادبی بودند که درارتباط با همخوانی معماری ایران باستان با محیط پیرامونی با استناد به اشعار شاهنامه صحبت کردند.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, گنگ دژ, معماری باستانی, محیط زیست

دریافت مقاله: معماری به روایت فردوسی

قبلی «
بعدی »