نام و نام خانوادگی : مریم مظلومی

سال تولد :۱۳۴۷

سال شروع فعالیت :۱۳۸۰

استان و شهر محل زندگی : اصفهان – اصفهان

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

قبلی «
بعدی »