نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مرورود

نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر مرغاب در مرز بین افغانستان و ترکمنستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاشغر، ترکستان شرقی

شرح مکان جغرافیایی:

مرورود: نام ولایتی با مرکزیت شهر مرورود در جنوب ولایت مرو و کنار رود مرو یا مرغاب، بر سر شاهراه های سرخس و مرو و هرات به بلخ و ماوراء النهر و خوارزم از طریق طالقان و پاریاب بوده، بدین سبب مرورود سابقه تاریخی و شهرت چشمگیری داشته است. این شهر و ولایت را مروالرود، مرود، مرود، مرو علیا، مرو کوچک،،، هم می گفته اند. بر اساس متن پهلوی شهرستان های ایرانشهر مرورود ساخته بهرام پسر یزدگرد است. در شاهنامه از آن تنها سه بار به صورت «مرورود» نام برده شده که بیشتر هم به مناسبت قرار داشتنش بر سر شاهراه های مزبور، خصوصا حرکت قهرمانان و لشکرهای ایران و توران از آن است و آن سه بیت بدین شرح اند:

سوی طالقان آمد و مرورود         مد سپهرش همی داد گفتی درود

سوی طالقان آمد و مرورود         جهان پر شد از نای و آوای رود

زدشت هری تا در مرورود          سپه بود آگنده چن تاروپود

تقریبا تمامی منابع تاریخی و جغرافیایی سده های آغازین اسلامی تا حمله مغول از مرورود یا مروالرود نام برده و به معرفی آن پرداخته اند. این شهر و ولایت توسط مغولان تخریب شد. اما بعد با نام های جدید مرغاب، بالامرغاب، ماروچاق، مروجق… به حیات خود ادامه داد: تا این که در سده سیزده قمری (هجده میلادی) میان روسیه و انگلیس تقسیم شد و بعد جزء دو کشور ترکمنستان و افغانستان گردید. بخش عمده آن اینکه در کشور افغانستان واقع شده و شهر بالامرغاب در استان یا ولایت بادغیس آن کشور(در گوشه شمال غربی آن تنها بازمانده نام ولایت پیشین مرورود است

 

قبلی «
بعدی »