نام شخصیت: مرجان رحمتی

سال تولد شخصیت:

محل تولد شخصیت: ایران ، تهران

تحصیلات آکادمیک : دارای مدرک کارشناس ارشد در رشته …. و دکتری در رشته …

توضیحات شخصیت : 

روش های ارتباطی : 

اینستاگرام : 

آدرس ایمیل : 

من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر –  این متاعم که همی‌ بینی و کمتر زینم ( حافظ )

قبلی «
بعدی »