نام و نام خانوادگی : لیلا مصفا

سال تولد : ۱۳۵۶

سال آغاز فعالیت :  ۱۳۹۵

استان و شهر محل زندگی : استان تهران ، شهر تهران

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : مینا منصوری والا ،  امیر صادقی ، فردوسی سرای ایران

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا ) ، روایتگری شاهنامه ( شعر ، اجرا ، داستان )

 

قبلی «
بعدی »