نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قیدافه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کاپادوکیه کنونی در ترکیه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بنا بر شاهنامه نام یکی از ولایات مهم یا شهرهای روم است که در زمان اردشیر ساسانی خراجگزار ایران بوده اما به محض درگذشت اردشیر و آغاز سلطنت فرزندش شاپور رومیان خراج قیدافه را قطع کردند در نتیجه شاپور به روم حمله برد و ولایات و شهرهای التونیه و قیدافه را فتح کرد

بمرد اردشیر خردمند شاه                   به شاپور بسپرد گنج و سپاه

خروشی برآمد ز هر مرز و بوم              ز قیدافه برگاشتند باژ روم

     چن آگاهی آمد به شاپور شاه              بیاراست کوس و درفش و سپاه

آقای امید سالار، مصحح این بخش شاهنامه درباره قیدافه نوشته است: نولدکه قیدافه را تغییر یافتۀ اسم لحیلیکیه میداند اما قیدافه ظاهراً صورت دیگری از کاپادوکیه است که شامل بخش کوهستانی و مهمی در جنوب شرق آنکارا در سمت راست شاهراه شام به آناطولی بوده است.

این منطقه بین شهرهای کنونی نوشهر آق سرای قیر شهر و نیقده و قیصریه در مرکز کشور ترکیه واقع و کاملاً شناخته شده است. در عوض التونیه باید گشته لحیلیکیه باشد و غرض از ابیات شاهنامه آن است که چون شاپور قصد کاپادوکیه کنونی یا قیدافه را کرد و تا نزدیک لحیلیکیه یا التونیه راند، از قیدافه هم لشکری انبوه رو سوی وی نهاد

قبلی «
بعدی »