نام و نام خانوادگی : فریبا ولیزاده

سال تولد : ۱۳۶۰

سال آغاز فعالیت :  ۱۳۹۵

استان و شهر محل زندگی : استان تهران ، شهر تهران

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : مینا منصوری والا ،  امیر صادقی ، فردوسی سرای ایران

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

قبلی «
بعدی »