فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و سوم – داستان نبرد بهرام چوبین با خسروپرویز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و سوم – داستان نبرد بهرام چوبین با خسروپرویز

پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید.

ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکترای رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه آلبرتا به پایان رسانده و سابقه تدریس ادبیات در دانشگاه تورنتو را نیز دارد.

۲

۲

۲

 

نام پادکست : فردوسی خوانی – قسمت صد و شصت و سوم – داستان نبرد بهرام چوبین با خسروپرویز

گوینده و خوانش اشعار : امیر خادم

حمایت مالی از پادکست فردوسی خوانی : حمایت مالی

قبلی «
بعدی »