نام و نام خانوادگی : فاطمه سادات خداداد حسینی

سال تولد : ۱۳۹۳

سال آغاز فعالیت : ۱۴۰۰

استان و شهر محل زندگی : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : سیاوش باقریان

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس اینستاگرام : ._hosseini65._

قبلی «
بعدی »