ضرب المثل های شاهنامه

با حمایت جناب آقای حمیدرضا رحیمی و گروه بزرگ تلگرامی فردوسی،شاهنامه و شاهنامه خوانی که توسط ایشان مدیریت می شود ، تعدادی ازضرب المثل ( دستانزد ) ، تمثیلها و تک بیتیها که فردوسی بزرگ در شاهنامه بیان کرده که همانا در هر کدام از آنها پندها و اندرزهای گرانبهایی وجود دارد را در این بخش قرار داده ایم . امید است که با استفاده و کاربرد هر چه بیشتر از این دستانزد ها در جهت ترویج و گسترش کلا فردوسی بزرگ حرکت کنیم.