نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیرخوان

نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرخان دماوند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

شیرخوان: محلی در نزدیکی دماوند بوده که ضحاک را فریدون در آنجا بند کرده است و به نظر می رسد که رودخانه یا چشمه ای بزرگ بوده باشد. مهرآبادی آنرا همان شیرخان دانسته که اعراب به آن الشرز گفته اند. این ناحیه جزء دماوند است و درکنار شهرهای ویمه، شلمبه و ناحیۀ خوار و لاریجان است.

همی راند از این گونه تا شیرخوان                   جهان را چُن این بشنوی، پیرخوان

برآن گونه ضحاک را بسته سخت                     سوی شیرخوان برد بیدار بخت

 

قبلی «
بعدی »