نام و نام خانوادگی : شراره تاجمیر ریاحی

سال تولد : ۱۳۶۶

سال آغاز فعالیت : ۱۳۸۰

استان و شهر محل زندگی :استان فارس ، شهرستان شیراز

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا ) ، نقالی ( طومار خوانی ) ، روایتگری شاهنامه ( شعر ، اجرا ، داستان )

آدرس صفحه اینستاگرام : Tajmirriyahi97

آدرس ایمیل : Shararetajmir92@gmail.com

توضیحات : دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسه و اسطوره از دانشگاه شیراز

قبلی «
بعدی »