شخصیت های شاهنامه – یانس

جوانی کجا یانسش بود نام – جهانجوی و بخشنده و شادکام

نام : یانس

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به قیصر روم

ملیت : رومی

وابستگان :

برادر یانس : قیصر روم

توضیحات شخصیت :

یانُس، در شاهنامه برادر کهتر قیصر روم است که چون قیصر به بند شاپور ذوالاکتاف گرفتار شد، به نبرد با شاه ایران پرداخت، اما تاب رویارویی با شاپور را نیاورد و گریخت.

لیست اشعار :

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »