شخصیت های شاهنامه – گژدهم

به یک دست مهراب کابل خدای – دگر دست گژدهم جنگی به پای

نام : گژدهم

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای،پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،کیانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

فرزندان گژدهم : گستهم و گردآفرید

توضیحات شخصیت :

گَژدَهَماز پهلوانان ایرانی شاهنامه است. او در دوران پیری خود در زمان پادشاهی کیکاووس نگهبان دژ سپید در مرز ایران و توران بود. گردآفرید و گستهم فرزندان او هستند.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۴

کیقباد – بخش ۱

سهراب – بخش ۷

سهراب – بخش ۸

سهراب – بخش ۹

سهراب – بخش ۱۰

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »