شخصیت های شاهنامه – گرزم

نام : گرزم

نام های دیگر : کرزم، قَرزْم، کردم

محل مرگ گرزم : جنگ هفت دلاوران بدست گیو

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

پهلوانی تورانی، که در نبرد هفت‌دلاوران به فرماندهی رستم، با گُرگین میلاد او را با نیزه‌ای بر خاک افکند؛ اما گیو بر وی خروشید و کمربند او را گرفت و از جای کند و با خنجر به دو نیم کرد.

 

قبلی «
بعدی »