شخصیت های شاهنامه – کیانوش

یکی بود ازیشان کیانوش نام – دگر نام پرمایهٔ شادکام

نام : کیانوش

نام کیانوش به پهلوی : صورت پهلوی واژهٔ کیانوش به احتمال زیاد کَی اَنوش بوده که کَی به معنی پادشاه و اَنوش (مانند اَنوشگ در انوشیروان) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم است.

محل تولد کیانوش : تمیشه

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به جشید می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر کیانوش : آبنین

مادر کیانوش : فرانک

برادران کیانوش : فریدون و برمایه

فرزندان کیانوش: پشنگ داماد ایرج

توضیحات شخصیت :

کیانوش نام یکی از شخصیتهای اساطیری ایران در شاهنامه فردوسی است. او پسر آبتین و فرانک، و یکی از دو برادر فریدون بود که او را در پیروزی بر ضحاک یاری کرد

کیانوش و برمایه در بحبوحه نبرد فریدون با ضحاک، پادشاهی فریدون بر جهان را حتمی دیدند و رشک و حسد آنان بر آن داشت تا شبی نقشه قتل فریدون را کشیده و صحنه قتل را یک حادثه نشان دهند. اما نقشه آنان جامه عمل نپوشید.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۷

ضحاک – بخش ۸

قبلی «
بعدی »