شخصیت های شاهنامه – کهیلا

سپاهی بجنگ کهیلا سپرد – یکی تیزتر بود ایلای گرد

نام : کهیلا

محل مرگ کهیلا : جنگ بزرگ کیخسرو بدست منوچهر پهلوان ایرانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

کَهیلا، در شاهنامه نام یک سردار و فرمانده تورانی است. او را نبیره افراسیاب و از نزدیکان ایلا  (که هر دو از فرماندهان سپاه توران بودند) نیز دانسته‌اند. در جریان جنگ بزرگ کیخسرو، کهیلا بدست منوچهر، دلاور ایرانی، از پای درآمد و کشته شد.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »