شخصیت های شاهنامه – گهارگهانی

چغانی چو فرطوس لشکر فروز – گهارگهانی گو گردسوز

نام : گهارگهانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

گهارگهانی سرداری تورانی است که در نبردهای تورانیان با ایرانیان شرکت داشت در شاهنامه بعنوان سردار و پهلوان دلاور توران نام برده شده است. او در نبرد با نیزه ای بدست رستم کشته شد.

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »