شخصیت های شاهنامه – کنارنگ

کنارنگ دیوی نگهدار اوی – همه نره دیوان به فرمان اوی

نام : کنارنگ

محل مرگ کنارنگ : مازندران خوان هفتم رستم بدست رستم دستان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : از دیوان مازندران

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه کنارنگ دیوی است که  محافظ و نگهبان دیو سپید معرفی می باشد. .رستم در خوان هفتم همراه با اولاد به غاری که دیو سپید در آن ساکن است می رسد و اولاد به او راه وارد شدن به غار را می گوید  و نگهبان غار را کنارنگ معرفی می کند.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

قبلی «
بعدی »