شخصیت های شاهنامه – کشواد

سه دیگر چو کشواد زرین کلاه – که آمد به آمل ببرد آن سپاه

نام : کشواد

نام کامل کشواد : کشواد زرین کلاه

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای،پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،کیانیان

تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : شیر پیکر

وابستگان :

پدر کشواد : قارن

نیای کشواد : کاوه آهنگر

فرزندان کشواد : گودرز

نوه های کشواد : هجیر، گیو، رهام، شیدوش، نستوه، بهرام

توضیحات شخصیت :

کشواد پهلوان بزرگ ایرانی از زمان منوچهر شاه تا حدود زمان شاه نوذر است سپاه قدرتمند ایران در جنگ پشنگ از قارن‌کاوگان در قلب سپاه، سام‌نریمان در میمنه، و از کشواد در میسره بهره می‌گیرد و سپاهی همیشه پیروز بوده‌است. پسران کشواد را کشوادگان می‌گویند که گودرز هم از کشوادگان بود که با تربیت فرزندان پهلوان در راه اعتلای ایران، به فرزندان گودرز هم گودرزیان اطلاق شده‌است.

کشواد بزرگ دودمان کشوادگان محسوب می‌گردد. گودرز پسر کشواد از برزگان و نام‌آوران ایرانی و از حاکمان نواحی اردبیل در شاهنامه است که تا آخرین دم، در جنگ‌های ایران و توران مشارکت دارد. حضور کشوادگان بار دیگر در زمان سهراب و زمانیکه او به جنگ ایرانیان آمده و هجیر نوه کشواد را در اسارت دارد مطرح است.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۶

پادشاهی نوذر – بخش ۱۲

کیقباد – بخش ۱

کیقباد – بخش ۳

کیقباد – بخش ۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »