شخصیت های شاهنامه – کروخان ویسه نژاد

ز کار منیژه دلش خیره ماند – قراخان سالار را پیش خواند

نام : قراخان

ملیت : تورانی

تبار : تبار پدری به ویسه می رسد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

قراخان از سرداران تورانی است و بسیار نزدیک و مشاور افراسباب در نبرد با نوذر این قراخان است که با لشگری می بایست سپاه ایران را دور زده و خود را به استخر محل زندگی زن و فرزندان نوذر برساند که البته قارن از این ترفند آگاه می شود و راه را بر قراخان می بندد سپس  نام او را در داستان بیژن و منیژه می بینیم هنگامی که افراسباب از ماجرای حضور مردی در شبستان منیژه با خبر می شود با قراخان بعنوان سالار خود مشورت می کند. در جای دیگر در نبرد نهایی افراسباب با کیخسرو افراسیاب هنگام عبور از رود جیحون قراخان را در بخارا می گذارد تا پشیتبان سپاه بوده و به موقع غذا و سلاح لازم را به لشگر برساند.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۶

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »